<kbd id='11e5ef3332'></kbd><address id='11e5ef3332'><style id='11e5ef3332'></style></address><button id='11e5ef3332'></button>

     Dobré nabídky

     • item-thumbnail

      Lis ITALPRESSE BX 8 – v?borná alternativa k novému stroji

      Drazí ?tená?i na?eho blogu, rádi bychom vám dnes p?edstavili nabídku, která by vám neměla uniknout. Jedná se o skute?ně o zajímavou alternativu ke kou...

      005/03/2014
     • item-thumbnail

      Pou?itá CNC frézka na prodej: CORREA CF 22

      004/12/2013
     • item-thumbnail

      Dostupné na Exapro.cz: Pou?ité drti?e zna?ky Zerma

      002/12/2013

     Nákup/prodej pou?it?ch stroj?

     • item-thumbnail
      004/04/2014

      Ekonomická krize na Ukrajině ovlivňuje ekonomiku

      Krize na Ukrajině je ji? několik t?dn? v?d?ím tématem ve vět?ině evropsk?ch médiích. Nejedná se nicméně jen o politické d?sledky, které jsou ?asto skl...

     • item-thumbnail
      020/01/2014

      Regulace pro prodej a nákup pou?it?ch stroj?

      Pokud chcete za?adit nově koupen? stroj do v?roby, nehledě na to, zda se jedná o nov? ?i pou?it?, musí odpovídat po?adavk?m jeho pou?ívaní, kter? je p...

     • item-thumbnail
      017/01/2014

      Tip pro velké pr?myslové podniky: jak zajistit prodej pou?it?ch stroj??

      Spole?nost s velkou v?robní kapacitou a po?tem stroj? zapojen?ch do v?roby se nutně pot?ká s problémy logistiky a obměny svého strojového parku. Vzhle...

     U?ití/provoz pou?it?ch stroj?

     • item-thumbnail

      Německ? robotick? pr?mysl: p?edpově? pro rok 2014

      002/05/2014

      Co se t??e industriálních robot? je jedni?kou na evropském trhu jednozna?ně Německo. Vzhledem k vysokému stupni inovace a investicím do R&D je něm...

     • item-thumbnail

      Rumunsko: made in Europe

      028/04/2014
     • item-thumbnail

      Je evropsk? tiska?sk? pr?mysl v ohro?ení?

      025/04/2014
     • item-thumbnail

      E-health: nová cesta zdravotních slu?eb je elektronické zdravotnictví

      021/04/2014
     • item-thumbnail

      Obchod s v?robními stroji v Evropě: m??e existovat bez Ruska?

      018/04/2014